Условия и правила за използване

1. Дефиниране на условия и правила за използване

Работата с този уебсайт и предложените съдържание и услуги, са възможни само при спазване на правилата и условията посочени тук. С влизането в основни страници или подстраници на уебсайта, потребителят се съгласява с валидността на правилата и условията за работа с тази версия. Ако потребителят не е съгласен с правилата и условията на работа, следва той да прекрати използването на този уебсайт. Konica Minolta си запазва правото да променя и актуализира тези правила и условия по всяко време и без предупреждение.

2. Услуги

Съдържанието на уебсайта и публикуваната от Konica Minolta информация са с комерсиална цел. Konica Minolta си запазва правото да прекрати или ограничи работата с този уебсайт и не поема отговорност за непрекъснатата достъпност до уебсайта или съдържанието му.

3. Сфера на употреба

Съдържанието и информацията, публикувана в уебсайта, са предназначени за лична, некомерсиална употреба от потребителя и тяхното теглене, копиране, обработване и дистрибутиране с комерсиална цел е абсолютно забранено. Изключение правят секциите, които са създадени с цел изтегляне на информация и в които изрично е посочено, че това е възможно. Потребителят може да отпечатва части от този уебсайт за лична употреба.

Konica Minolta изрично декларира следното:

  • съдържанието на този уебсайт, включващо текст, снимки, графики, видео, звуци и цялостната визия са защитени от закона за авторско право и са собственост на Konica Minolta

  • имената на продукти и марки и имена на марката са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Използването на това съдържание за цели, различни от тези, които си е поставила Konica Minolta, са забранени със закон, освен в случаите, когато Konica Minolta е дала писменото си съгласие за тях.

4. Гаранции и отговорности

Уебсайтът отразява постиженията на информацията и технологиите, постигнати в момента на публикуването. Konica Minolta не е отговорна за актуалността, точността или пълнотата на съдържанието, особено след настъпили промени в списъка на продуктите или софтуерни подобрения. Konica Minolta не гарантира, че съдържанието на уебсайта ще оправдае очакванията на потребителя, който го ползва. Konica Minolta и служителите на компанията не поемат отговорност за възникнали проблеми, нарушения или други събития, при работа в този уебсайт.
В случай на неспазване на някое от основните задължения в това споразумение, разширяването на отговорностите е ограничено до типичните, предвидими нарушения на договора. Рестрикцията не е валидна при случаи, в които Konica Minolta е в пълна отговорност съобразно местните закони на страната. Това са случаи на целеносочена или голяма проява на небрежност, внася опасност за живота, причиняване на здравни или психологически вреди, нарушаване на задълженията или отговорностите, определени от закона.

5. Линкове към други уебсайтове

На места в уебсайта има линкове към други страници с допълнителна информация, която може да интересува потребителя. Когато потребителят кликне върху линковете, той излиза от уебсайта на Konica Minolta. Konica Minolta няма отношение или влияние върху съдържанието на тези уебсайтове, които са собственост на трета страна. В тази връзка Konica Minolta не поема отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни и не носи отговорност, освен ако Konica Minolta не е била уведомена за публикуването на незаконно съдържание преди да постави своя линк.

6. Задължения на потребителя

Ползвателят на уебсайта е задължен при всяко влизане в уебсайт и ползване на услугите му, да спазва условията за употреба. Потребителят няма право да използва механизми, софтуер или други програми, които могат в комбинация с този уебсайт да навредят или причинят срив на този сайт. Това е валидно за всички предумишлени действия, които могат да причинят претоварване или деформиране на техническата инфраструктура на този сайт.

7. Защита на данни

Този уебсайт може да бъде посещаван и използван без въвеждане на лични данни на потребителя.
Възможно е някои части на уебсайта, които предлагат изтегляне на информация, да изискват въвеждане на лични данни за получаване на достъп до специална информация или услугите може да изискват регистрация като потребител с парола. В тези случаи Konica Minolta описва целта, за която се иска тази информация като посочва дали информацията е доброволно въведена, или задължителна за използване на исканите услуги.
Konica Minolta запазва и използва личните данни на потребителя само за определени цели, за които потребителят предварително е дал съгласие. Използването на лични данни се осъществява само, когато е според закона. Всички данни за потребителя се пазят в конфиденциалност и се предават на служители на Konica Minolta при необходимост, посочена от потребителя. Информацията няма да бъде предоставяна на трета страна, освен в случаите когато Konica Minolta е задължена от закона да го направи.
Konica Minolta ще предоставя на потребителя събраната за него информация, по негово искане. Konica Minolta ще поправя некоректни данни след изрично уведомяване от потребителя. Потребителят може по всяко време да анулира споразумението за използване на личните му данни, сключено с Konica Minolta и Konica Minolta ще изтрие цялата лична информация за него след получаване на анулирането. В случаите, когато Konica Minolta е задължена да пази данните за определен период от време, данните ще бъдат направени недостъпни.

8. Приложимо право и компетентен съд

Немското право се прилага за употребата на този сайт, при тези условия и правила. Компетентен съд за възникнали спорове във връзка с този уебсайт е съдът в Хановер.

Контакти