Електронен регистър и одобрение на искания за разходи

Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията ви? Липсва ви единен регистър на получените оферти и тяхната оценка? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали?
E-PROCESS пакетът ще ви помогне да регистрирате всички искания за разходи по електронен път и с това ще получите пълна представа за целия процес от търсенето, през одобрението, до самата покупка. Благодарение на предварително настроен процес за одобрение и управление на процесите за покупка, всички искания за разходи ще протичат бързо, лесно и прозрачно.

Бизнес Проблеми

- Нямате информация как протича изборът на доставчици
- Нямате цялостен поглед за това кой какво поръчва и от кого

нашето решение

- Електронно регистриране на искания за разходи в уеб базирана система
- Решението позволява подаване на заявка за разход, като се посочва тип на разхода, начин на плащане, количество и цена
- При сумите над определен праг има възможност да се дефинират различни нива за одобрение и отговорни лица
- Възможност да се стартира процес за изходяща поща (при наличен такъв)
- Възможност за промяна на статуса на офертата и срока на валидност

Предимствата за вас

- Благодарение на своевременната регистрация ще имате представа за всички вътрешни искания за разходи
- Благодарение на електронно дефинирания процес се осигурява преглед за процеса на одобрение и управление на процеса на покупка
- Връзка с процесите Кореспонденция и Фактури

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси