ПРОЦЕСИ

Управление на човешки ресурси

Безпокои ли ви управлението на човешките ресурси? Имате ли чувството, че заемането на новите позиции във вашата организация не протича така, както би трябвало? Новите служители нямат на разположение всичко, от което имат нужда и тяхното включване в работния процес не е достатъчно ефективно. А администрирането на личните данни? Правилно функциониране на работата в отдел човешки ресурси е основата на всяка успешна организация. Нашата модулна система ще ви помогне с всички ЧР процеси в организацията.

Спазване на необходимите срокове

Една от редовно повтарящите се дейности в отдел ЧР е спазването на много срокове, като напр. изпитателен срок, срочни договори, валидност на лекарски прегледи, законови обучения, сертификация и т.н. Нашето решение ви дава възможност да регистрирате всички срокове на едно място, да настройвате напомняния и цялата административна работа в отдел кадри да бъде под контрол.

Регистриране на лични данни

Компаниите по закон трябва да регистрират голямо количество лични данни на служителите. Повечето от тези данни се съхраняват в хартиен вид и тяхното търсене и споделяне е много сложно. Нашето приложение ви дава възможност да работите с различни източници на информация на едно място. Картата на всеки служител съдържа присъствие на работното място, оценки, обучения, ползване на отпуск и други данни. Данните на едно място предоставят възможността за генериране на различни справки и статистики за мениджмънта и регулативните държавни органи.

Подбор на нов персонал

За да протича гладко процесът на наемане на нови служители, нашата система ще ви помогне да определите ясни нива и етапи за одобрение на конкурсите. След назначаване, процесът регистрира срока на изтичане на изпитателния срок и предварително подготвя задача на ръководителя за необходимостта да вземе решение.

Атестации на персонала

Редовната оценка на служителите е сериозно предизвикателство. Често резултатите от оценките са непрегледни и липсва надзор над свързаните с това дейности. Благодарение на нашето решение цялата необходима информация е налична практически веднага след регистрирането й в системата. Решението позволява на отдел ЧР да се справи лесно с документацията, свързана с обучения, изпити, преместване или повишаване на даден служител. Резултатите от оценяването се представят под формата на справки, за да не пропуснете нищо важно.

Новопостъпили служители

При постъпване на работа на нов служител е нужно да му се осигури всичко, което му е необходимо за работа, като често това отнема няколко дни. Ние покриваме процеса на постъпване на новия служител още от първия ден. Задачите автоматично се предават на упълномощените лица заедно със сроковете им за изпълнение. Настройките на правата на достъп могат да се генерират директно през системата.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти