Молби за отпуск

Все още ли обработвате отпуските на хартия? Време е да предложите на служителите си бърз и удобен дигитален процес! Без хартия и попълване на документи, а електронно, само с няколко клика. Благодарение на нашата система получавате инструмент, с който можете да контролирате процеса през всички нива на административно обслужване и одобрение. На ваше разположение е и централен календар на отсъствията, предоставящ възможност за бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, както и множество справки. В допълнение, ще разполагате с нотификация, когато някой е в отпуск и с функция за автоматично отчитане на оставащите разполагаеми дни, без да се налага да давате непрестанни справки. Получете вашата безплатна консултация, като се регистрирате по-долу.

Молби за командировка

Благодарениe на изцяло електронния процес, вече няма да се налага ръчно въвеждане на данни от хартиен носител, както и лично предаване на документи за одобрение. Системата ще го прави автоматично, обхващайки всички дейности по администриране на процеса – от заявлението за командировка с всички необходими атрибути, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за командировка и отчет на служителя след неговото завръщане. Сигурността на информацията се осъществява благодарение на настроените права за достъп.

Получете безплатна консултация: