ПРОЦЕСИ

Управление на молби

Разполагате ли с отделни системи, които генерират различни типове молби? Това често е причина да нямате представа в какво състояние са молбите, дали не се дублират или остават без отговор? Одобрение за използване на фирмените ресурси, отсъствието на служители или поръчки за закупуване – всичко това може да стане проблем за всяка една организация. Нашата система ще ви помогне да управлявате ефективно използването на фирмените ресурси.

Вътрешни поръчки за доставка

Ако искате да спестите от вътрешните покупки и да ускорите процеса на поръчка и одобрение, използвайте вътрешния каталог на стоките и услугите заедно със системата за централно подаване на молби. Благодарение на единната система на вътрешните поръчки спестявате време при обработката на молбите, осъществявате контрол и подробен преглед, като имате възможност за автоматични поръчки при избрани доставчици.

Молби за отпуск

Планирането на отпуските никога не минава без усложнения. Хартиените формуляри често се губят, а при регистрирането на отсъствията в различни отдели възникват проблеми със заместването. Благодарение на нашата система получавате инструмент, с който можете да контролирате процеса през всички нива на административно обслужване и одобрение. Системата автоматично разпределя заместването, обръща внимание на ръководството при молби в противопоставяне и пренася автоматично данните към отдел ЧР. На ваше разположение е и централен календар на отсъствията, предоставящ възможност за бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители.

Молби за командировка

Благодарениe на изцяло електронния процес, вече няма да се налага ръчно въвеждане на данни от хартиен носител, както и лично предаване на документи за одобрение. Системата ще го прави автоматично, обхващайки всички дейности по администриране на процеса – от заявлението за командировка с всички необходими атрибути, през стъпките на одобрение, до генерирането на заповед за командировка и отчет на служителя след неговото завръщане. Сигурността на информацията се осъществява благодарение на настроените права за достъп.

Резервиране на вътрешни ресурси

Всеки се е срещал с проблема при запазването на фирмените ресурси – заседателната зала, автомобил и т.н., които са вече заети или са в състояние в което не могат да се ползват. С помощта на централен календар за разпределение на ресурсите, това вече няма да се случва. В него всеки ресурс е подробно описан, включително отговорното лице за него. Системата следи за оптималното и правомерно използване на ресурсите, като автоматично генерира форма с въпроси и препоръки след всяко използване.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти