ПРОЦЕСИ

Управление на кореспонденцията

Как управлявате входящата си поща? Имате ли входяща кореспонденция в хартиен вид, която отбелязвате само в книга за регистрация и след това не се грижите за нейната обработка? Извършвате ли електронна регистрация на кореспонденцията? Със сигурност ви се е случвало пратка да се изгуби или да се забави доставката. Нашето решение позволява замяна на книга за регистрация с електронна регистрация и записване на цялата входяща кореспонденция в централен регистър. Вече нищо няма да се загуби и ще имате пълен контрол.

Електронна обработка на входящата кореспонденция

Различните видове кореспонденция изискват различен метод на обработка. Нашата система позволява електронна дистрибуция и обмен на документи вътре в организацията. Системата автоматично определя вида на кореспонденцията (договор, фактура и др.) и настройва правата за достъп, разпределението на задачите и сроковете за изпълнение.

По-голяма сигурност и лесно откриване на входящата кореспонденция

Документите на хартия лесно се губят. Своевременната електронна регистрация на цялата входяща кореспонденция ви дава възможност да изпращате на служителите си електронен документ, вместо документ на хартиен носител. Търсенето се извършва с помощта на попълнените атрибути на документа или директно в самото съдържание на документа. Системата осигурява споделяне на кореспонденцията по електронен път въз основа на предварително дефинирани работни процеси и права за достъп.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти