ПРОЦЕСИ

Управление на конкурси

Нямате информация как протичат конкурсите за избор на доставчици във фирмата? Липсва ви единен регистър на конкурсите, получените оферти и тяхната оценка? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Нашето решение ще ви помогне да регистрирате всички вътрешни конкурси по електронен път и с това ще получите пълна представа за целия процес от търсенето през одобрението до самата покупка.

Спазване на вътрешните процедури

Всяка покупка започва с попълването на формуляр. По този начин дефинирате процеса на обработка на база цената за покупка. Например при стойност над десет хиляди лева, конкурсът се обявява автоматично, за одобрението са отговорни няколко служители и т.н. Благодарение на предварително настроен процес за одобрение, всеки конкурс ще протича бързо, лесно и прозрачно.

Единно пространство за обявяване на конкурси

Избегнете неясно подаване на информация за организираните от вас конкурси. Наблюдавайте и управлявайте целият процес от едно място. Нашето решение ще ви позволи да създадете единно уеб базирано пространство за вашите конкурси и свързаната с тях документация. Подаването на оферти и процесът на одобрението им ще бъде прозрачен и ефективен, благодарение на ясно дефинирани правила и срокове. В историята на документацията ще можете да проследите и да проверите изпълнението на всяка една стъпка от процеса на избор на доставчик.

Контрол на избора на доставчик

Офертите постъпват по различни начини и понякога се случва да стигат при отговорните лица със закъснение или не идват изобщо. Ние ще създадем връзката с електронния регистър на получената поща и автоматично ще насочваме получените оферти в правилните папки с документация. Така тя ще се намира на едно място и в прегледна форма. Благодарение на предварително дефинираните процеси на обработка на входящи офери, се осигурява навременен обмен на информация и контролирани нива на одобрение.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти