ПРОЦЕСИ

Управление на документация

Случва ли ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките ви документи, включително протоколите и приложениятa към тях да се намират на едно и също място? Нашият централен документен регистър ви осигурява възможност да задавате правила при съхранение на документацията и приложенията към тях, като настройвате автоматични известия по имейл за спазване на срокове и следене на валидността им. По този начин целият процес ще бъде под ваш контрол.

Бърз и лесен достъп

Централният регистър за съхранение ви предоставя удобен и лесен достъп до цялата документация. Благодарение на настройките за права на достъп, служителите работят винаги с актуалната версия на документа, докато отговорните лица за документацията лесно могат да намерят предишната му версия, както и извършените промени.

Контрол върху целия процес по създаване на документи

Благодарение на нашата система, процесът по създаване и използване на документацията ще бъде изцяло под ваш контрол. Системата е настроена съгласно вашите вътрешни процеси и правила, като на всяка стъпка ви дава възможност да дефинирате конкретни длъжностни лица и срокове за изпълнение. След финалното одобрение документацията се публикува до определен кръг служители, като ръководителят има ясна представа за целия процес.

Лесно и бързо търсене

Централният регистър на съхранение на фирмената документация осигурява усъвършенствана система за търсене, която ще ви помогне бързо и лесно да намирате информацията, от която имате нужда. Системата ви позволява пълно текстово търсене в съдържанието на документа, както и дефиниране на ключови думи към всеки отделен документ.

Спазване на сроковете от отговорните лица

Система ви позволява да следите изпълнението на задачите на всеки от етапите на използване на документацията. Това ви позволява да следите за всеки конкретен документ валидността му, кои са отговорните лица и изпълняват ли в срок своите задължения. Процесът позволява автоматично известяване на отговорните лица по имейл за сроковете на изпълнение.

Използване на документи на хартиен носител

Нашето решение дава възможност на потребители, които на работното си място не разполагат с достъп до компютър, да използват форми за ръчно попълване. В тези случаи документацията и протоколите към нея, с които служителите трябва да се запознаят, се разпечатват за попълване на ръка. След това попълнените документи се дигитализират и автоматично се записват в системата, така че да можете лесно да ги намерите.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти