ПРОЦЕСИ

Управление на договори

Опасявате се, че фирмените договори не са в безопасност? Не може да се провери кой има достъп до тях и дали не се разпространяват нерегламентирано? Процесът на тяхното създаване, наистина ли е бърз и ефективен? Допускат ли се излишни забавяния и грешки? Договорите представляват основата на всяка организация. За да не бъдат тези договори проблем за вас, изберете нашето решение, което ще ви осигури контрол над процеса на създаването им и съхранението им според ясно дефинирани правила.

Контролиран достъп до договорите

Нашето решение осигурява централен регистър на договорите за тяхното съхранение, използване и контролиран достъп. Всеки потребител в системата има комплекс от права на достъп, които дефинират с кои документи може да работи и какви действия може да извършава.

Създайте правила за всеки нов договор

Ако работите с голямо количество договори, срещате трудности при тяхното създаване и управление. Писането на бележки към документа отнема ненужно дълго време, нямате дефинирани ясни права и отговорности на служителите, или се работи с различни версии на договора, което води до грешки и безпорядък. Нашето решение може да въведе ясни и прозрачни правила за съставяне на договори и процеса на одобрението им. Дори можете да дефинирате различни видове процеси на одобрение според типа на договора. Вече няма да имате излишно забавяне, грешки и неясноти.

Контролирайте версиите на документите

Важно е да се работи с правилната версия на всеки договор. Но често се случва едновременна работа по договора от няколко служителя, като след това промените трябва да се обединяват и да се следи дали всички разполагат с най-актуалната версия. Нашата система ще ви осигури това да не бъде продължителен и отнемащ много време процес, който освен това генерира голямо количество грешки. Ние ще ви предоставим, надежден документен регистър, който ще ви осигури работа винаги с актуалната версия на договора, както и управление на версиите и историята на промените.

Съхранявайте договорите и техните приложения на едно място

Договорът обикновено не е самостоятелен документ. Често съдържа различни допълнения и приложения, които се променят независимо от договора. Нашето решение създава връзка между водещия документ и всички свързани към него приложения. Благодарение на съхранението на документите на единно място с контролиран достъп, получавате прегледност и контрол над документацията и същевременно намалявате административната работа до минимум.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Получете безплатна консултация: