ПРОЦЕСИ

Управление на входящи фактури

Благодарение на нашата система за управление на входящи фактури, целият процес по обработка на входящи фактури ще бъде под ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите, проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура.

Премахване на ръчното преписване на данни

Преписването ръчно на данни от хартиени фактури отнема много време, скъпо е и не минава без допускане на грешки. В нашата система входящите фактури първо преминават през процес на сканиране на документите на хартиен носител и конвертирането им в редактируеми формати с възможност за пълнотекстово търсене, благодарение на автоматично извличане на текст (OCR). Това за вас означава, че съгласно предварително въведените параметри системата разпознава типа на сканирания или дигитален документ и изтегля автоматично желани данни. Информацията оценена от системата като нееднозначна се изпраща за проверка от оператор.

Спазване на сроковете за плащане

Избегнете излишно сложните операции при обработката и плащането на фактурите. От момента, в който въведете фактурата в нашата система, можете лесно да контролирате всички срокове. Система автоматично следи за изпълнение на сроковете от всички отговорни лица за плащане на фактурите, като дори следи графика на отсъсващите служители и автоматично препраща до служител по заместване по предварително зададени от вас критерии.

Къде и на каква фаза се намира фактурата?

Система разполага с предефиниран електронен процес на обработка на входящите фактури на хартиен носител. Процесът се стартира директно от екрана на многофукционалното устройство, като документите се сканират и извлечената информация се записва в документната система за последващо използване. Благодарение на автоматизирания процес на извличане на данни от входящите документи на хартиен или електронен формат, получавате пълен контрол върху жизнения цикъл на документите – споделяне, намиране, обработка и архивирана при максимална сигурност, благодарение на настроените права за достъп.

Намаляване на времето за търсенe на фактури

Търсенето на фактури в хартиен архив може да отнеме от няколко часа до няколко дни. Чрез регистрирането на входящите фактури в нашата система, вие получавате еднозначно дефинирано място, където можете да откриете документа бързо и лесно, на база индексна информация като име, дата, номер и т.н. Чрез функцията “пълнотекстово търсене”, можете дори лесно да намерите фактура, за която помните само наименованието, стоката или услугата, за които е била издадена.

Case study Delamod.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study MVB.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study SOT161.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study Speedy.pdf ИЗТЕГЛИ
Case study TMT.pdf ИЗТЕГЛИ

Kонтакти