Електронен регистър, одобрение и управление на оферти

Имате ли цялостен поглед върху процеса по изготвяне на оферти във вашата компания? Случва ли ви се да не можете да одобрите съдържанието и да проследите статуса на офертите, които вашата компания изготвя към външни клиенти?
С помощта на E-PROCESS пакета ще имате контрол и прегледност на процеса на одобрение на всички оферти излизащи от компанията. Благодарение на своевременната електронна регистрация ще имате представа за всички създадени оферти и цялостното управление на процеса на тяхното одобрение и следене на статуса, отговорните лица и срока на валидност.

Бизнес Проблеми

- Липса на преглед и контрол над офертите, излизащи от компанията
- Липса на проследимост над сроковете на валидност на офертите

нашето решение

- Решението позволява да се входират в система всички оферти с техните реквизити (контрагент, предмет на оферта, сума, дата, отговорник, контактни лица)
- Решението позволява офертата да бъде изпратена за предварително одобрение до отговорното лице, според размера на предполагаемата сума
- Система следи за срока на валидност на предложението и изпраща известие на отговорното лице

Предимствата за вас

- Благодарение на своевременната регистрация ще имате представа за всички издадени оферти към клиенти
- Благодарение на електронно дефинирания процес се осигурява преглед, одобрение и управление на процеса на офериране
- Процесът лесно може да бъде свързан с процесите: Договори, Разходи и Фактури

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси