Електронен регистър и управление на входяща и изходяща кореспонденция

Как управлявате входящата си кореспонденция и деловодство? Имате ли входяща кореспонденция в хартиен вид, която отбелязвате само в книга за регистрация и след това не се грижите за нейната обработка? Извършвате ли електронна регистрация на кореспонденцията? Случвало ли се е да се изгуби кореспонденция?
E-PROCESS пакетът ви позволява да замените книгата за регистрация с електронна регистрация и записване на цялата входяща кореспонденция в централен регистър, след което се доставя електронно до получателя и може да бъде проследена. Вече нищо няма да се загуби и ще имате пълен контрол върху процеса.

Бизнес Проблеми

- Документите на хартия лесно се губят
- Поддържане на хартиен регистър на получена кореспонденция
- Различни видове кореспонденция трябва да се обработят по различен начин
- Търсене на конкретен документ е много бавно
- Нямате контрол над пристигналите оферти, нито на тяхното изпълнение
- Нямате контрол върху изходящата кореспонденция
- Нямате общ регистър на изходящата кореспонденция

нашето решение

- Кореспонденцията се регистрира въз основа на основните достъпни реквизити в уеб базирана система за регистрация
- Осигуряваме електронна дистрибуция и електронен достъп до документите, въз основа на предварително дефинирани работни процеси
- За всеки тип документ могат да се настроят различните права за достъп
- Системата позволява търсене на база реквизити (напр. по дата на получаване, входящ номер, име на подател и т.н.)
- Благодарение на електронната регистрация на получената кореспонденция се осигурява управляемост на процеса на доставка на документите
- Решението позволява електронно генериране на заявки за изходяща кореспонденция и последващото ѝ одобрение

Предимствата за вас

- Своевременната електронна регистрация на кореспонденцията, пристигнала под всякаква форма (с реквизити, приспособени спрямо вида кореспонденция)
- Осигуряване на дистрибуция по електронен път и електронно споделяне на документи въз основа на предварително дефинирани работни процеси - общи писма се препращат към адресантите, всички договори могат да се изпращат на правния отдел и т.н.
- Благодарение на предварително дефинирани процеси се осигурява проследимост и одобрение на документите
- Връзката с входяща поща и имейл клиент
- Правата за достъп до съдържанието са ясно дефинирани и могат да бъдат променяни в зависимост от състоянието на процеса на обработка

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси