Електронен регистър, одобрение и отчитане на командировки

Все още ли обработвате исканията и заповедите за командировки с помощта на хартиени формуляри, което отнема много време за събиране на подписи, а понякога документите се губят? Време е да предложите на служителите си бърз и удобен дигитален процес. Искате ли да можете да одобрявате молби за командировки на вашия екип от мобилния си телефон – когато сте на път или в отпуск?
Благодарение на E-PROCESS пакета получавате инструмент, с който можете да контролирате процеса на одобрение на командировки, през всички нива на административно обслужване и одобрение. На ваше разположение е и централен регистър на командировките, предоставящ бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, с възможност за генериране на справки. В допълнение системата позволява след одобрение, искането да се изпраща към отдел „Счетоводство“ и автоматично да се генерира заповед за командировка по електронен път.

Бизнес Проблеми

- Исканията за командировки и отчетите не са на едно място и са на хартиен носител
- Липса на справки и трудно събиране на информация
- Ръчно попълване и подписване на заповеди за командировка
- Затруднено изплащане на разходите след командировката

нашето решение

- Създаване на електронен регистър за водене на молби за командировки, които изцяло заместват хартиената форма
- Автоматично изпращане до прекия ръководител за одобрение
- Автоматично изпращане до отдел „Счетоводство“
- Автоматично генериране на заповед за командировка
- Всички данни от формулярите са на разположение само на служителите със съответните права
- Информацията е прегледна и може да се правят справки (по служител, тип, резултат и т.н.)

Предимствата за вас

- Подаването на молбите е много по-лесно чрез електронен формуляр включващ цялата необходима информация
- Прегледност на молбите, дефиниран персонален достъп за всеки потребител, както и централизиран достъп от оторизирани за целта лица
- Одобряването протича по-бързо, благодарение на електронния процес

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси