Електронен регистър и одобрение на фактури

Случва ли се във вашата компания фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента?
E-PROCESS пакетът ще ви помогне целият процес по обработка на входящи фактури да бъде под ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите и проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура.

Бизнес Проблеми

- Фактурите не се плащат на време
- Не знаете къде и на каква фаза се намира фактура, която трябва да платите
- Дадена фактура не може да бъде намерена лесно и бързо

нашето решение

- След като фактурите бъдат въведени в системата с техните реквизити (дата, сума, контрагент и т.н.), вече е лесно да се следят необходимите срокове
- Системата следи сама дали са надхвърлени настроените лимити от страна на отделните лица и ескалира искането до прекия ръководител
- Статуса на фактурата е видим на момента, като не е необходимо да търсите физически, да се обаждате по телефона или да изпращате имейли до колеги, за да я откриете
- Намирането на фактурата става на момента бързо и лесно на база въведени реквизити (дата, контрагент и т.н.)
- Системата осъществява регистрация на дефинирани данни (метаданни) към отделните документи (сума с ДДС, краен срок за плащане, доставчик и т.н.)

Предимствата за вас

- Регистрирането на фактурите в системата означава, че винаги ще знаете къде се намира фактурата и на коя фаза на одобрение е документът.
- Търсенето на фактури е по-бързо и лесно
- Благодарение на посочените реквизити е лесно фактурата да бъде намерена и да се установи нейният статус.
- Самият принцип на „непрекъснато наблюдение“ повишава дисциплинираността на служителите
- Дефиниране на достъп до фактурите в компанията до служители със съответните права

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси