Електронен регистър, одобрение и управление на договори

Случва ли ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките ви документи, включително договорите и приложенията към тях да се намират на едно и също място?
E-PROCESS пакетът ви предлага уеб базиран електронен регистър, който ви осигурява възможност да задавате права за достъп на всеки служител, като настройвате автоматични известия по имейл за спазване на срокове и валидност по договорите. По този начин целият процес ще бъде под ваш контрол.

Бизнес Проблеми

- Договорите не са достъпни за упълномощените лица
- Създаването на договори не следва ред или е бавно
- Не е ясно коя версия на договора е последна и валидна
- Няма проследимост на сроковете по договорите

нашето решение

- Създаването на вътрешен уеб портал, дава възможност да се създаде единно работно пространство, достъпно според правата за достъп на всеки служител
- Достъп имат само лица, според своята функция или отговорности
- Минимизира се хаоса и забавянето чрез автоматична ескалация и нотификации на заинтересованите лица
- Постига се ефективност на процеса благодарение на въвличането само на компетентните лица
- Прегледност на изпълнението на етапите за всички участници, изпращане на напомняния и генериране на справки за изпълнението
- Решението позволява да се следят датите на договорите като автоматично изпраща напомняния до отговорните лица

Предимствата за вас

- Договорите са на разположение на всички, които имат права за достъп до тях на основата на дефинирани правила
- Намирането на правилната версия на договора е въпрос на секунди
- Вече няма да пропуснете дата за подновяване на договори
- Прозрачност и стандартизация на процеса на обработка на договори
- Намаляване на човешка грешка, съкращаване времето за обработка на договорите и минимизиране на възможността за санкции и накърняване на имиджа на фирмата.
- Документът винаги се намира в едно единствено копие, достъпно в споделеното място за съхранение
- Възможността за едновременна работа на повече от един потребител по един и същи документ и автоматично свързване на промените
- Елиминира се нуждата от изпращане по имейл на документа, а само линк към мястото на съхранение

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси