Електронен регистър на болнични и одобрение на отпуски

Все още ли регистрирате молби за отпуск с помощта на хартиени формуляри, което отнема много време за събиране на подписи, а понякога документите се губят? Липсва ли Ви прегледност и проследимост за отсъствията и заместванията. Време е да предложите на служителите си бърз и удобен дигитален процес. Искате ли да можете да одобрявате молби за отпуск на вашия екип от мобилния си телефон – когато сте на път или в отпуск?
Благодарение на E-PROCESS пакета получавате инструмент, с който можете да контролирате процеса на одобрение на отпуски и регистриране на болнични, през всички нива на административно обслужване и одобрение. На ваше разположение е и централен регистър на отсъствията, предоставящ бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, кой ги замества в този период и възможност за генериране на справки. В допълнение, ще разполагате с нотификация, когато някой е в отпуск и с функция за автоматично отчитане на оставащите разполагаеми дни.

Бизнес Проблеми

- Ръчно придвижване и одобрение чрез подпис на молбата за отпуск
- Не се дефинира предварително кой замества отсъстващия служител
- Трудна проследимост и липса на цялостен поглед върху отъстващите и заместващите служители
- Одобряването на молбите трае дълго и не e прегледно

нашето решение

- Електронно регистриране на отсъствието на служителите в уеб базирана система.
- Видим статус в системата по всяко време
- Дефиниран заместващ служител в системата преди одобрението на молбата за отпуск
- Налично е централно място за преглед на отсъствията, където може да се види кой и кога присъства на работното място и какъв е планът на отпуските
- Имейл известяване за нова молба
- Може да се генерират прегледни доклади за присъствието
- Имейл известяване за одобрение на молбата

Предимствата за вас

- Лесно попълване на молба за отпуск (шаблонът автоматично се попълва с името на служителя, оставащ отпуск, метод за одобрение и т.н.)
- Подробен преглед в какво състояние на обработка се намират отделните молби
- Централно място на отсъствията (Одобрени/Неодобрени)
- Преглед над оставащия отпуск на служителя

Тествайте 1 месец безплатно!

Напълно безплатен пробен период 1 месец – без ангажименти и разходи.
Активиране до 24 часа!

заявете сега вижте всички процеси