ХАРТИЕНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА АВТОМАТИЗИРАТЕ:

Управление на входящи фактури

Благодарение на нашата система за управление на входящи фактури, целият процес по обработка им ще бъде под ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите, проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на договори

Опасявате се, че фирмените договори не са в безопасност? Не може да се провери кой има достъп до тях и дали не се разпространяват нерегламентирано? Процесът на тяхното създаване, наистина ли е бърз и ефективен? Допускат ли се излишни забавяния и грешки? Договорите представляват основата на всяка организация. За да…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на молби

Разполагате ли с отделни системи, които генерират различни типове молби? Това често е причина да нямате представа в какво състояние са молбите, дали не се дублират или остават без отговор? Одобрение за използване на фирмените ресурси, отсъствието на служители или поръчки за закупуване – всичко това може да стане проблем за всяка една организация. Нашата…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на човешки ресурси

Безпокои ли ви управлението на човешките ресурси? Имате ли чувството, че заемането на новите позиции във вашата организация не протича така, както би трябвало? Новите служители нямат на разположение всичко, от което имат нужда и тяхното включване в работния процес не е…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на споделени портали

Изпитвате ли затруднение със споделянето на информация в рамките на организацията? Изпратените документи по имейл препълват ли пощата ви? Пропускате ли изпълнението на задачите по проекти? А как споделяте информация с клиентите ви? Решението ни за интранет и екстранет портали се свързва с вашите корпоративни информационни системи, което…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на конкурси

Нямате информация как протичат конкурсите за избор на доставчици във фирмата? Липсва ви единен регистър на конкурсите, получените оферти и тяхната оценка? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Нашето решение ще ви помогне да регистрирате всички вътрешни конкурси по електронен път и с това ще получите пълна представа…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на документацията

Случва ли ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително протоколите и приложениятa към тях да се намират на едно и също място? Нашият централен документен регистър…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Управление на кореспонденцията

Как управлявате входящата си поща? Имате ли входяща кореспонденция в хартиен вид, която отбелязвате само в книга за регистрация и след това не се грижите за нейната обработка? Извършвате ли електронна регистрация на кореспонденцията? Със сигурност ви се е случвало пратка да се изгуби или да се забави доставката. Нашето решение позволява замяна на…

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК

Получете безплатна консултация: