Има все повече и повече статии, блогове, видеоклипове, уроци, инструменти и платформи за онлайн обмен на професионални знания. От законови изисквания до незначителен софтуерен проблем – в днешно време различните търсачки и правилно формулиран въпрос ви позволяват да намерите отговор на практически всеки въпрос в рамките на минути или дори секунди. Световната мрежа става все по-интелигентна с всеки изминал ден, с все по-широка гама от знания, които се предлагат. Наред с онлайн курсове като MOOC (масови открити онлайн курсове) и SPOC (кратки частни онлайн курсове, насочени към малки аудитории), в Мрежата се регистрира огромен ръст в информативните статии, блогове, видеа, уроци, инструменти и платформи за професионален обмен на знания и опит. Електронното обучение – както също е известно онлайн обучението – е модерно и допълва традиционното образование и обучение в корпоративната сфера с иновативни предложения и методи на обучение.

Макрообучение или микрообучение? Това е въпросът!

Калифорнийският експерт по лидерство Джош Берсин наблюдава развитието на дигиталния педагогически пейзаж и го описва в различни статии. Разделянето на електронното обучение на макро и микрообучение е интересно: докато макрообучението е за научаване на нещо ново от експерти в курс, семинар, уъркшоп или MOOC, което в зависимост от графика може да отнеме няколко часа, дни, седмици или дори месеци, в микрообучението фокусът пада върху желанието да натрупате бързо знание, материални средства или краткосрочна помощ. Търсят се уроци, видеоклипове, инструменти, статии и съвети – малки сегменти от много ценно дигитално знание могат да бъдат намерени за броени минути и тяхното съдържание е проектирано по такъв добър и разбираем начин, че те могат да бъдат консумирани и усвоени за много кратко време.
Независимо дали става въпрос за дигитално знание под форма на микрообучение или предаване на сложни знания чрез макрообучение – бъдещето принадлежи на електронното обучение.

Корпоративно микрообучение – управление на знанията с включен забавен елемент

Как може да се види това на практика е демонстрирано от примера на канадската платформа за микрообучение Axonify, която разработи иновативна игра за знания в областта на логистиката за американската компания Walmart, за да се намали рискът от злополуки при товарене и разтоварване и подобряване на културата за безопасност в компанията. Играта е достъпна навсякъде в САЩ в над 150 дистрибуторски центъра; около 75 000 служители могат да влязат в платформата Axonify за няколко минути по всяко време на смяната си и да отговорят на различни въпроси, свързани с безопасността, на които системата осигурява незабавна обратна връзка, докато играят. Микрообучението с елемент на забавление се приема много добре от служителите. Средно около 90% се възползват от възможността, а оттогава броят на злополуките се е намалил значително: регистрирани са до 55% по-малко „инциденти по безопасността“ и 72% от колегите и служителите се чувстват в по-голяма безопасност по време на работа. Този пример показва как вътрешни платформи на една компания за ясно дефинирани проекти или проблеми могат да предложат новаторски възможности за учене по бърз и лесен начин, дори в много големи екипи и компании.

Във възход: електронно обучение чрез записани уроци или видео

Друг пример за това, колко добре се приема от служителите обучение и образование чрез кратки, дигитални формати се предоставя от InterContinental Hotel Group (IHG), която притежава над 5 000 хотела по целия свят. Платформата за микрообучение Grovo произвежда кратки, забавни учебни материали за хотелската верига, благодарение на които въвеждащите фази на новите служители могат да бъдат проектирани много по-ефективно. Сега компанията може да работи с период на встъпване в длъжност на служители от две седмици, а не от пет седмици, спестявайки много време и пари. Вътрешното обучение на компанията с помощта на виртуална реалност и асистенти навлиза все повече и дава възможност за целенасочено и актуално обучение на служителите.

Вдъхновяващо: електронното обучение провокира положителни учебни изживявания

Няма никакво съмнение: новите форми на управление на знания и забавното корпоративно обучение в рамките на компаниите имат много голям потенциал – като изгледите сочат, че обучението и придобиването на знания, свързани с работата, със сигурност могат да бъдат забавни. Компаниите не само спестяват много време и пари чрез използването на умни, ориентирани към нуждите формати за електронно обучение, но служителите и екипите също са мотивирани и насърчавани да поемат нови знания, факти и информация или да актуализират съществуващите знания, като например първа помощ. За финал можем да споменем, че малките, привлекателни сегменти знание предоставят интересни теми за обсъждане и както мениджърите, така и служителите могат чрез микрообучение активно да поемат ново съдържание, процеси и методи в компанията.