Защо автоматизирани бизнес процеси?

Ден след ден количеството информация расте осезаемо. Често тя се съхранява неструктурирано и трудна за намиране. Последствията за компаниите са времеемка администрация, сериозна липса на прозрачност, дълъг и усложнен процес по взимане на решения.

Konica Minolta ви предлагаме решения за оптимизация на процесите свързани с използването и управлението на корпоративната информация, като по този начин улесните изпълнението на ежедневните си бизнес задачи и спестите време и средства на компанията.

Едновременно с това ще постигнете значително опростяване на работните процеси в рамките на организацията. Това ще ви помогне да увеличите ефективността си, ще защитите корпоративните данни и цялостно ускорите работните си процеси. С помощта на нашите решения ще осигурите пълен и всеобхватен контрол над корпоративно съдържание и безпроблемно интегриране с останалите ви информационни системи (CRM, ERP и т.н.). Същевременно ще изградим и управляваме вашата ИТ инфраструктурата, която създаваме специално за вас.

Предимствата за вас:

Оптимизиране на бизнес процесите
Актуалната информация е достъпна веднага
Елиминирате грешките при ръчно въвеждане на данни
Подобрявате сътрудничеството в екипите
Ускорявате изпълнението на ежедневните бизнес задачи и процеси, за да реагирате по-бързо на пазарните промени
Подобрявате обслужването на вашите клиенти
Сигурност на достъпа до информация

Какви проблеми можем да решим?

Усложнени и бавни процеси
Трудно търсене в хартиената документация
Липса на контрол на изпълнението
Нужда от известие при наближаващ край на валидност на документите
Честа загуба на хартиените документи
Злоупотреба в работата с документи

Защо да изберете Konica Minolta?

Опитен екип от експерти
Консултантски подход, насочен към качествен анализ и намиране на най-доброто решение за клиента
Глобален пазарен лидер в комбинация
със силно локално присъствие
Видими и трайни резултати за клиентите ни с възможност за надграждане
Решенията, които предлагаме, се базират на технологични стандарти като Microsoft SharePoint и успешно се интегрират към останалите информационни системи на вашата организация (CRM, ERP и други)

Клиентите, които ни се довериха